Hitta arbetsgivare inom vård, hälsa och omsorg

Läs mer på företagsprofilerna nedan

1 Företag

Capio Psykiatri, Capio Ätstörningscenter AB, Stockholm
0 Lediga jobb

Capio Psykiatri, Capio Ätstörningscenter AB, Stockholm

Capio Ätstörningscenter är en specialistpsykiatrisk enhet och vänder sig till patienter med ätstörningsproblematik. Vårt mål är att erbjuda bästa möjliga kvalitet i diagnostik, behandling och bemötande. Vi arbetar utifrån evidensbaserade metoder, och vi följer internationella, nationella och regionala riktlinjer. Vi arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting samt andra landsting. Vår öppenvårdsavdelning och dagbehandling finns i Sollentuna och vår dygnsvårdsavdelning i Jakobsberg.