VIllkor

Användarvillkor Careereye Sverige AB 

1. Avtalets föremål

Bland annat förser vi våra kunder med produkter och tjänster för rekrytering enligt våra servicebeskrivningar via de internetplattformar som drivs av oss, tillgängliga på www.sjukvardsvakanser.se

Vi erbjuder våra kunder särskilt följande tjänster: a. skapande och / eller presentation av annonser, banners och arbetsgivarpresentationer på vår webbplats b. kontakta kandidater via jobbagent

2. Avtalets ingående

Kontraktet ingås när beställningen bekräftas av klienten via e-post, telefon eller fax eller genom att skicka materialet som ska publiceras.

3. Upphovsrätt


Kunden bär ensam press, konkurrenslagstiftning och annat ansvar för det innehåll han har levererat för publicering.

4. Kundens skyldigheter

Kunden garanterar att endast offentliggöra faktainformation i sina annonser och att följa bestämmelserna i lagen om likabehandling.

5. Publiceringsstart / starttid 

Publiceringen / uppdraget börjar vid den tidpunkt som avtalats accepteras med kunden. Om ingen tid har överenskommits på detta sätt sker publiceringen omedelbart efter det att reklamavtalet ingåtts.

6. Länkning / inramning

Kunden uppmanas att med tanke på teknikens nuvarande läge inte helt kan uteslutas att de annonser som publiceras på vår webbplats också kommer att kopieras, länkas och / eller dessutom publiceras av andra internetleverantörer med ramar, förklädda som ett separat erbjudande. Vi kommer att sträva efter att förhindra kopiering, länkning och / eller inramning i ovan nämnda mening så långt det är tekniskt och juridiskt möjligt. Om det ändå förekommer obehörig länkning och / eller inramning kan kunden inte göra några anspråk mot oss.

7. Meddelande om brister

 Kunden måste kontrollera annonsen omedelbart efter att den har placerats för första gången och rapportera eventuella fel direkt.

8. CV-databas

 Den information som de sökande tillhandahåller tillhandahålls uteslutande av dem, så att Sjukvardsvakanser.se (Careereye Sverige AB) inte kan garantera deras fullständighet, noggrannhet, vård eller tillgänglighet. Vi garanterar inte heller ett visst antal sökande.

9. Avgifter

 (1) Fakturan kommer att upprättas av oss omedelbart och skickas till kunden. Fakturan betalas utan avdrag 15 dagar efter mottagandet.

 (2) Om kunden inte betalar fakturan har vi rätt att tillfälligt upphäva den avtalsenliga skyldigheten att utföra beställningar och tillhandahålla tjänster tills fakturabeloppet har betalats i sin helhet.

(3) Vid rekrytering av kandidater via Sjukvardsvakanser.se tillkommer inga ytterligare kostnader, såsom provision eller liknande, till kunden.

 (4) Om tidsbegränsade villkor med särskilda villkor för placering av annonser / rekryteringsuppdrag inte har använts den sista dagen i perioden faktureras återstående belopp / skillnaden automatiskt den sista dagen i perioden och måste betalas utan avdrag 15 dagar efter mottagandet.

10. Uppsägning av kontraktet

(1) Kontraktet upphör när den avtalade löptiden löper ut.

(2) Vi har rätt till extraordinär uppsägning om kunden allvarligt bryter mot sina avtalsförpliktelser eller ansöker om konkurs.

Careereye Sverige AB 

Stockholm, 01.01.2020